Home

U bent hier: Home > Buikdanslessen > Inschrijven > Reglement

Algemene voorwaarden Luna Bellydance

De volgende algemene voorwaarden zijn geldig voor alle activiteiten die door Luna Bellydance worden georganiseerd:

Wekelijkse danslessen

Algemeen /Inschrijven

 • De buikdanslessen zijn opgedeeld in niveaus volgens buikdanservaring. Elke leerling danst bij voorkeur meerdere jaren in hetzelfde niveau, alvorens door te schuiven naar een meer gevorderde groep.
 • Twijfel je over je niveau? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor alle lessen Buikdansen en Bellyfit, ook voor proeflessen!
 • Voor alle cursussen geldt een minimum van 8 en een maximum van 15 deelnemers. Enkel voor proeflessen en losse workshops kunnen er extra deelnemers toegelaten worden.
 • Afstempelen van beurtenkaarten en betalingen dienen voor aanvang van de les te gebeuren.
 • Een lesuur duurt in werkelijkheid 55 minuten.

Prijzen en Betaling

Bellyfit

 • Proefles: 5€
  • Dit tarief is enkel van toepassing voor nieuwe leerlingen die nooit eerder bij Luna Bellydance gedanst hebben
 • 10-beurtenkaart: 80€ (4 maanden geldig)
  • 10-beurtenkaarten zijn persoonlijk en kunnen niet met anderen gedeeld worden.
  • Resterende beurten worden na geldigheidsdatum niet terugbetaald.
  • De geldigheid van een 10-beurtenkaart wordt enkel verlengd wegens langdurig ziekte MET doktersbriefje EN vooraf afmelden.
  • 10-beurtenkaarten zijn enkel geldig voor de lessen Bellyfit
  • Bij afwezigheid wordt vooraf afmelden op prijs gesteld!
 • Het is niet mogelijk per les te betalen

Buikdansen

 • Lessenreeks van 5 lessen (beginners): 40€
 • Lessenreeks van 10 lessen: 80€
 • Volledig schooljaar (30 lessen sep - mei): 215€
  • Je schrijft je steeds in voor de volledige lessenreeks en de vooraf bepaalde data. Deze data staan bij elke cursus vermeld.
  • Gemiste lessen worden niet gecompenseerd. Per lessenreeks van 10 lessen kan er wel 1 inhaalles gerecupereerd worden in een andere buikdansles (niet Bellyfit). Deze inhaalles dient binnen de 3 maanden te worden opgenomen.
  • Een inschrijving is pas definitief na het betalen van een voorschot van 25€ per overschrijving. Het restsaldo wordt steeds cash betaald op de 1 ste les.
  • Na ontvangst van het voorschot, reserveren wij je plek voor de volledige cursus. Het niet komen opdagen voor een les geeft geen recht op teruggave of verlenging van het lesgeld. Uitzondering: afwezigheid wegens ziekte MET doktersbriefje EN vooraf afmelden.
 • Het is niet mogelijk per les te betalen

Opzeg/Annulatie

 • Deelnemers kunnen te allen tijde beslissen om met de lessen te stoppen, reeds betaalde lessen worden echter niet terug vergoed. 
 • Luna behoudt zich het recht het cursusgeld te veranderen, mits voorafgaande verwittiging.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen en ziekte/niet-beschikbaarheid van de lerares kan de cursus/een les worden geannuleerd. In dat geval worden reeds betaalde lesgelden terugbetaald. Ingeval slechts een gedeelte van een lessenreeks niet kan doorgaan, wordt enkel dat gedeelte terugbetaald.

Workshops/evenementen die door Luna Bellydance worden georganiseerd

 • Het verschuldigde inschrijvingsgeld wordt steeds vermeld op de website, in de nieuwsbrieven en op de flyers van Luna Bellydance.
 • Je bent pas ingeschreven nadat de betaling gebeurd is.
 • Bij annulatie tot 7 dagen voor het event, wordt het inschrijvingsgeld terug betaald - 5€ administratiekosten.
 • Ingeval van latere annulatie of een "no-show" wordt er geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen en ziekte/niet-beschikbaarheid van de lerares kan de workshop worden geannuleerd. In dat geval worden reeds betaalde lesgelden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 • Het deelnemen aan de lessen gebeurt op eigen risico. Door deel te nemen aan de lessen verklaar je in goede gezondheid te zijn.
 • Luna kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of letsels.
 • Luna Bellydance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Contact gegevens en Privacy

 • Bij inschrijving voor een cursus of workshop dient de cursist een actueel en werkend mailadres en GSM-nummer op te geven.
 • Alle gegevens die verzameld worden door Luna dienen enkel voor intern gebruik.
 • Alle communicatie omtrent lessen en workshops worden via online communicatie verspreidt, zijnde via de website www.lunabellydance.be, via facebook, de nieuwsbrief of rechtstreeks e-mail contact. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om deze communicatiekanalen te raadplegen.
 • Enkel in geval van last minute annulatie of wijzigingen (bv ziekte van Luna of overmacht enkele uren voordien) zal er een smsje gestuurd worden naar het GSM-nummer van de cursist.

Voor vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden, kan je Luna contacteren via  info@lunabellydance.be

Laatste update: 20.08.2018

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe cursussen en andere buikdansnieuwtjes:

Connect:

facebook  twitter  youtube

Luna is partner van Bongo Superwoman en Bongo Supermama

Cadeaubon Bongo

Het zomerprogramma staat online: