Home

U bent hier: Home > Buikdanslessen > Inschrijven > Reglement

Algemene voorwaarden Luna Bellydance

De volgende algemene voorwaarden zijn geldig voor alle activiteiten die door Luna Bellydance worden georganiseerd:

Wekelijkse danslessen

Algemeen /Inschrijven

 • De buikdanslessen zijn opgedeeld in niveaus volgens buikdanservaring. Elke leerling danst bij voorkeur meerdere jaren in hetzelfde niveau, alvorens door te schuiven naar een meer gevorderde groep.
 • Twijfel je over je niveau? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor alle lessen Buikdansen en Bellyfit, ook voor proeflessen!
 • Voor alle cursussen geldt een minimum van 8 en een maximum van 15 deelnemers. Enkel voor proeflessen en losse workshops kunnen er extra deelnemers toegelaten worden.
 • Afstempelen van beurtenkaarten en betalingen dienen voor aanvang van de les te gebeuren.
 • Een lesuur duurt in werkelijkheid 55 minuten.
 • Wil je starten met lessen, maar is een cursus al begonnen? Geen idee in welke groep je best kan instappen? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Prijzen en Betaling

Buikdansen

 • Lessenreeks van 30 lessen: 240€, pro rata als je later op het schooljaar begint met de lessen.
 • Proefpakket van 3 lessen: 15€, enkel geldig voor nieuwe leerlingen die nooit eerder lessen volgde bij Luna Bellydance. Je kan een proefpakket niet delen met meerdere personen.
  • Je schrijft je steeds in voor de volledige lessenreeks en de vooraf bepaalde data. Deze data staan bij elke cursus vermeld.
  • Gemiste lessen worden niet gecompenseerd. Eventueel kan er wel een inhaalles gerecupereerd worden in een andere buikdansles (niet Bellyfit). Deze inhaalles dient binnen de 3 maanden te worden opgenomen.
  • Een inschrijving is pas definitief na het betalen van het volledige lesgeld per overschrijving.
  • Na ontvangst van het lesgeld reserveren wij je plek voor de volledige cursus. Het niet komen opdagen voor een les geeft geen recht op teruggave of korting op andere cursussen.
   Uitzondering: afwezigheid wegens ziekte MET doktersbriefje EN vooraf afmelden.
 • Het is niet mogelijk per les te betalen

Leerlingen die meerdere lesgroepen combineren, krijgen 10% korting!

Heb je een vraag over het lesgeld? Een specifiek probleem? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Opzeg/Annulatie

 • Deelnemers kunnen te allen tijde beslissen om met de lessen te stoppen, reeds betaalde lessen worden echter niet terug vergoed. 
 • Luna behoudt zich het recht het cursusgeld te veranderen, mits voorafgaande verwittiging.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen en ziekte/niet-beschikbaarheid van de lerares kan de cursus/een les worden geannuleerd. In dat geval worden reeds betaalde lesgelden terugbetaald. Ingeval slechts een gedeelte van een lessenreeks niet kan doorgaan, wordt enkel dat gedeelte terugbetaald.

Corona garantie:

 • Ingeval de lessen niet live op locatie kunnen doorgaan wegens beperkende maatregelen van de overheid, zullen er live Zoom lessen aangeboden worden als alternatief.
 • Het staat de deelnemers echter vrij om hier al dan niet aan deel te nemen. Je krijgt in dat geval de keuze: ofwel het resterende lesgeld terugbetaald krijgen, ofwel je lesgeld overdragen naar de online lessen. Men kan er ook voor opteren om het resterende lesgeld over te dragen naar het volgende schooljaar.
 • Let wel: de online lessen zullen enkel doorgaan bij minimum 8 deelnemers. Bij onvoldoende interesse worden de lessen gewoon opgeschort.

Workshops/evenementen die door Luna Bellydance worden georganiseerd

 • Het verschuldigde inschrijvingsgeld wordt steeds vermeld op de website, in de nieuwsbrieven en op de flyers van Luna Bellydance.
 • Je bent pas ingeschreven nadat de betaling gebeurd is.
 • Bij annulatie tot 7 dagen voor het event, wordt het inschrijvingsgeld terug betaald - 5€ administratiekosten.
 • Ingeval van latere annulatie of een "no-show" wordt er geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen en ziekte/niet-beschikbaarheid van de lerares kan de workshop worden geannuleerd. In dat geval worden reeds betaalde lesgelden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 • Het deelnemen aan de lessen gebeurt op eigen risico. Door deel te nemen aan de lessen verklaar je in goede gezondheid te zijn.
 • Luna kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of letsels.
 • Luna Bellydance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Contact gegevens en Privacy

 • Bij inschrijving voor een cursus of workshop dient de cursist een actueel en werkend mailadres en GSM-nummer op te geven.
 • Alle gegevens die verzameld worden door Luna dienen enkel voor intern gebruik.
 • Alle communicatie omtrent lessen en workshops worden via online communicatie verspreidt, zijnde via de website www.lunabellydance.be, via facebook, de nieuwsbrief of rechtstreeks e-mail contact. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om deze communicatiekanalen te raadplegen.
 • Enkel in geval van last minute annulatie of wijzigingen (bv ziekte van Luna of overmacht enkele uren voordien) zal er een smsje gestuurd worden naar het GSM-nummer van de cursist.

Voor vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden, kan je Luna contacteren via  info@lunabellydance.be

Laatste update: 18.08.2021

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe cursussen en andere buikdansnieuwtjes:

Connect:

facebook  twitter  youtube

Luna is partner van Bongo Superwoman en Bongo Supermama

Cadeaubon Bongo

Gelukkig Nieuwjaar!