top of page

Reglement en Algemene Voorwaarden Luna Bellydance

Top

Groepslessen | Privélessen | Workshops | Optredens | Events | Aansprakelijkheid

 

De volgende algemene voorwaarden zijn geldig voor alle activiteiten die door Luna Bellydance worden georganiseerd:

Wekelijkse groepslessen

Algemeen /Inschrijven

  

 • De buikdanslessen zijn opgedeeld in niveaus volgens buikdanservaring. Elke leerling danst bij voorkeur meerdere jaren in hetzelfde niveau, alvorens door te schuiven naar een volgende groep.
   

 • Twijfel je over je niveau? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
   

 • Vooraf inschrijven is noodzakelijk voor alle lessen, ook voor proeflessen!
   

 • Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
   

 • Voor de cursussen in Genk geldt een minimum van 8 en een maximum van 15 deelnemers.
  Voor de cursussen in de thuisstudio van Luna te Diepenbeek geldt een minimum van 5 en een maximum van 8 deelnemers.
   

 • Voor proeflessen en losse workshops kunnen er extra deelnemers toegelaten worden.
   

 • Bij te weinig inschrijvingen wordt een cursus/workshop geannuleerd. Reeds ingeschreven deelnemers worden verwittigd en het betaalde lesgeld wordt zonder kosten terug betaald. 
   

 • Zodra een cursus/workshop volzet is, kan je vrijblijvend inschrijven voor een wachtlijst. Indien een plekje vrijkomt, wordt iedereen op de wachtlijst hiervan verwittigd. Bij voldoende aanmeldingen op een wachtlijst kan er een extra groep worden opgestart. 
   

 • Jouw plekje voor een cursus wordt pas gereserveerd NA ontvangen van de betaling. 
   

 • Een lesuur duurt in werkelijkheid 55 minuten. Dit om aanwezigheden te noteren en de wissel van dansgroepen vlot te laten verlopen. 
   

 • Wil je starten met lessen, maar is een cursus al begonnen? Geen idee in welke groep je best kan instappen? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Lesgeld en Betaling

 • Tarieven:

  • Volledig schooljaar (28 lessen van sep-juni): 255€.

  • Blok van 7 opeenvolgende lessen: 75€.

  • Proefpakket van 3 lessen: 25€, enkel geldig voor nieuwe leerlingen die nooit eerder lessen volgden bij Luna Bellydance. Je kan een proefpakket niet delen met meerdere personen. De lessen van het proefpakket dienen binnen de 2 maanden te zijn opgenomen. Je kan het proeflespakket verspreid in alle lesgroepen gebruiken.  

  • Losse les: 12€
    

 • Bij inschrijving voor een volledig schooljaar of een blok van 7 lessen schrijf je steeds in voor de specifieke data van dat blok/schooljaar. Deze data staan bij elke cursus op de website vermeld.
   

 • Is de lesgroep al gestart bij inschrijven? Hoewel we werken met cursussen met vaste lesdata, kan je het hele schooljaar door instappen. 
   

 • Na ontvangst van het lesgeld reserveren wij je plek voor de volledige cursus. Het niet komen opdagen voor een les geeft geen recht op teruggave of opschuiven van lesgeld of korting op andere cursussen. 
  Uitzondering: langdurige afwezigheid wegens ziekte MET doktersbriefje EN vooraf afmelden.
     

 • Het is niet mogelijk om lesgeld van gemiste lessen te recupereren. Wel kan je (enkel bij TIJDIG afmelden) een gemiste les inhalen in 1 van de andere lesgroepen, mits er nog plekken vrij zijn en na overleg met Luna. Een inhaalles blijft 3 lesmaanden geldig en zolang de cursist nog lid is van Luna Bellydance. Indien met stopt met les volgen, vervallen bijgevolg ook alle inhaallessen.
  Niet afmelden = No show = Geen enkele vorm van compensatie.

   

 • Kan je niet alle lesdata van een blok meedoen? Dan kan je er, na overleg met Luna, ook voor kiezen om per les te betalen. Deze optie kost 12€ per les en je betaalt enkel voor de lessen dat je effectief kan komen. Hou er wel rekening mee dat we geen plek voor je in de cursus kunnen vrijhouden indien je ervoor kiest om elke week ter plaatse te betalen (tenzij je een aantal lessen vooraf betaalt natuurlijk). Hetzelfde geldt voor proeflessen. Pas na inschrijving voor een volledig blok of gans schooljaar blijft jouw plek gereserveerd.
   

 • Afmelden voor een les dient min. 4u vooraf te gebeuren via SMS, Whatsapp of per e-mail.
     

 • Leerlingen die meerdere lesgroepen combineren, krijgen 10% korting!
   

Heb je een vraag over het lesgeld? Een specifiek probleem? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.
 

Opzeg/Annulering
 

 • Annuleringen:
  Indien de cursus nog niet is gestart: Tot 7 dagen voordat de cursus start, kan je nog kosteloos annuleren en krijg je het betaalde lesgeld terug gestort. Bij annuleringen die later plaatsvinden, wordt er een administratieve kost van 25€ aangerekend.
  Is de cursus ondertussen al gestart? Helaas, dan kunnen we geen refunds meer doen. 
   

 • Opzeg: Deelnemers kunnen te allen tijde beslissen om met de lessen te stoppen, reeds betaalde lessen worden echter niet terug vergoed. Enige uitzondering die we maken is indien de lessen worden stopgezet door medische redenen. We vragen in dat geval wel steeds een doktersattest.
   

 • Luna behoudt zich het recht het cursusgeld te veranderen, mits voorafgaande verwittiging.
   

 • Bij onvoldoende inschrijvingen en ziekte/niet-beschikbaarheid van de lerares kan de cursus/een les worden geannuleerd. In dat geval worden reeds betaalde lesgelden terugbetaald. Ingeval slechts een gedeelte van een lessenreeks niet kan doorgaan, wordt enkel dat gedeelte terugbetaald. In overleg kan er bij ziekte van de lerares een extra les georganiseerd worden ter compensatie. 

 

Top

Privélessen

 

Algemeen

  

 • Privélessen zijn steeds volledig op maat van de deelnemer(s) en op afspraak.
   

 • Een privéles kan rechtstreeks geboekt worden in de agenda van Luna via de website. Vul zeker alle vragen in op het formulier zodat de les goed kan worden voorbereid. 
   

 • Privélessen zijn mogelijk voor dansers van alle niveau's, ook voor absolute beginners. 
   

 • Een privéles duurt standaard 1 uur, maar dansers kunnen er ook voor kiezen om 2 sessies van telkens 30 minuten te boeken. 
   

 • Privélessen gaan steeds door in de thuisstudio van Luna in Diepenbeek of online via Zoom.
   

 • Tegen een meerprijs (vervoersonkosten) zijn privélessen op verplaatsing bespreekbaar. 
   

 • Heb je een vraag ivm privélessen? Neem dan gerust even contact op.

 

Tarieven en Betaling

 • Tarieven privélessen:

  • 1 losse privéles: 75€

  • Bundel 1 maand = 120€ = 2 privélessen van 1 uur (of 4 privélessen van 30 minuten), op te nemen in een tijdsspanne van 1 maand

  • Bundel 2 maanden = 200€ = 4 privélessen van 1 uur (of 8 privélessen van 30 minuten), op te nemen in een tijdsspanne van 2 maanden

  • Coaching Traject 1 maand =175€

  • Coaching Traject 2 maanden = 300€
    

 • Privélessen kunnen met maximum 3 personen gelijktijdig geboekt worden. De kostprijs van de les wordt in dat geval onderling gedeeld door het aantal personen. 
   

 • Coaching trajecten zijn steeds voor 1 danser en ik kan maximum 2 dansers per maand begeleiden.
   

Opzeg/Annulering
 

 • Afmelden voor een privéles dient min. 24u vooraf te gebeuren via SMS, Whatsapp of per e-mail.
   

 • Een losse privéles kan bij afmelden opnieuw ingepland worden. Indien een privéles 2-maal op rij wordt geannuleerd of bij een laattijdige afmelding, kan er een administratieve kost van 25€ worden aangerekend. 
   

 • Privélessen die in bundels worden aangekocht, moeten binnen de geldigheidsperiode worden ingepland om nog van het korting tarief te kunnen genieten.

Top

Workshops

 

Introductieworkshops

  

 • Introductieworkshops zijn geschikt voor dansers zonder ervaring. 
   

 • Bij workshops op locatie dient de organisatie van de workshop zelf te zorgen voor een veilige dansomgeving: vloer geschikt voor blote voeten/kousenvoeten, overdekte ruimte bij regenweer, ...
   

 • Basisprijzen voor introductieworkshops zijn steeds voor 1 tot 10 deelnemers. 
  Bij meer dan 10 deelnemers komt er een extra kost per deelnemer bij de prijs.
  Bij minder dan 10 deelnemers blijft de basisprijs hetzelfde. 
   

 • Een datum voor een workshop wordt pas definitief in de agenda geblokkeerd na ontvangst van het voorschot. 
   

 • Het komt regelmatig voor dat wij 2 evenementen aandoen op 1 dag. Voor elk evenement rekenen wij op ongeveer 2u aanwezigheid ter plaatse. Om te vermijden dat planningen in de war lopen, wordt bij elk half uur vertraging een surplus van 25€ aangerekend. 
   

 • Annuleren van een workshop kan kosteloos tot 1 week voor de geplande datum. Bij een latere annulering wordt het voorschot niet terug betaald. 

 

Gevorderde workshops en Themaworkshops

 • Het niveau van deze workshops is steeds in overleg met de organisatie. Bij workshops met accessoires kan Luna voor een beperkt aantal uitleners (maximum 10) zorgen.
   

 • Bij themaworkshops is de organisatie verantwoordelijk voor het voeren van de marketing en beheren van de inschrijvingen. Luna bezorgt in overleg en tijdig al het materiaal dat hiervoor nodig is (teksten, promo foto's, video's, ...) aan de organisatie.
   

 • In overleg wordt een vast uurtarief, percentage en/of minimum aantal deelnemers afgesproken. Uiterlijk 1 week voor datum kan een workshop kosteloos geannuleerd worden bij onvoldoende inschrijvingen.
   

 • Bij workshops waar overnachtingen nodig zijn, draagt de organisatie de kost van overnachtingen en maaltijden.

Top

Optredens

Algemeen  

  

 • De organisatie van het evenement is verantwoordelijk voor alle praktische zaken die bijdragen tot het succes van een show:

  • Een (verwarmde) kleedkamer waar de danseressen ongestoord kunnen omkleden en veilig spullen kunnen achterlaten (aub geen toilet of ruimte waar gasten/personeel moet passeren).

  • Een adequate muziekinstallatie met USB-aansluiting of Bluetooth connectie.

  • Een propere en veilige dansvloer waar met blote voeten op kan gedanst worden (geen glasscherven, gemorste dranken of eten, tapijt of ruw beton).

  • Bij optredens in openlucht is een overdekt alternatief noodzakelijk. 

  • Bij grotere events graag een parkeerplaats in de buurt van de kleedkamer voorzien.
    

 • Bij openbare events/events voor het goede doel verbindt de organisatie zich ertoe voldoende publiciteit te maken voor het optreden, met duidelijke vermelding van Luna Bellydance (neem gerust contact op voor richtlijnen of bekomen van logo/video's of foto's). 
   

 • Geef aub ruim vooraf aan indien u bepaalde wensen heeft mbt onze kostuums of de muziek die gebruikt zal worden. Wel of geen blote buik, kostuums of accessoires in bepaalde kleuren, traditionele of moderne stijlen, folklore, bepaalde accessoires, ... Het kan allemaal voorzien worden indien voldoende vooraf gecommuniceerd. 
   

 • Bij een boeking van het showteam kan het aantal danseressen variëren van 3 tot 5 danseressen, afhankelijk van de beschikbaarheid. 
   

 • De organisatie is aansprakelijk en verzekerd voor de gebeurlijke ongevallen voor de duur van het optreden, alsook voor de eventuele muziekrechten (Sabam). Eventuele schade aan of diefstal van kostuums of accessoires, al dan niet veroorzaakt door het publiek, zullen op de organisatie verhaald worden. 

 

Tarieven/Annulering
 

 • Een datum voor een show wordt pas definitief in de agenda geblokkeerd na ontvangst van het voorschot.
   

 • Het geven van fooien aan de danseressen wordt ten zeerste gewaardeerd, mits dit op een respectvolle manier gebeurt. Wij zullen hier nooit zelf om solliciteren. Fooien worden steeds vrijwillig gegeven en maken geen deel uit van de gage.
   

 • Het komt regelmatig voor dat wij 2 evenementen aandoen op 1 dag. Voor elk evenement rekenen wij op ongeveer 2u aanwezigheid ter plaatse. Om te vermijden dat planningen in de war lopen, wordt bij elk half uur vertraging een surplus van 25€(solo)/50€(groep) aangerekend. 
   

 • Annuleren van een optreden kan kosteloos tot 1 week voor de geplande datum bij een solo optreden en tot 2 weken voor een duo- of groepsoptreden. Bij een latere annulering wordt het voorschot niet terug betaald. 

Top

Workshops/events die door Luna Bellydance worden georganiseerd​

  

 • Evenementen die Luna Bellydance organiseert kunnen onder andere zijn: workshops met Luna zelf, workshops met nationale of internationale gastdocenten, dansweekends of intensieve weekstages, lezingen, tweedehandsbeurzen, open podia, wedstrijden, etc...
   

 • Het verschuldigde inschrijvingsgeld voor elk event wordt steeds vermeld op de website, in de nieuwsbrieven en op de flyers van Luna Bellydance.
   

 • Je bent pas officieel ingeschreven nadat we de betaling (of een voorschot) ontvangen hebben. 
   

 • Annuleringsvoorwaarden kunnen verschillen per type evenement. Check hiervoor steeds de flyers, voorwaarden en website van het betreffende event. Als algemene regel geldt dat tickets voor workshops en shows niet worden terug betaald bij annulatie door de deelnemer (om welke reden dan ook)Wel staan we toe, mits overleg vooraf, dat iemand anders zijn/haar plek inneemt. De deelnemer is in dat geval zelf verantwoordelijk voor het doorverkopen van zijn/haar workshop of show ticket en dient ons op de hoogte te brengen van wie in de plaats komt.  
   

 • Bij onvoldoende inschrijvingen en ziekte/niet-beschikbaarheid van de lerares of overmacht kan de workshop of het event worden geannuleerd. In dat geval worden reeds betaalde lesgelden terugbetaald.


Top

Aansprakelijkheid/Verzekeringen

 

 • Het deelnemen aan de activiteiten van Luna Bellydance gebeurt op eigen risico. Door deel te nemen aan de lessen of workshops verklaar je in goede gezondheid te zijn. Bij eventuele kwetsuren, lichamelijke letsels, chronische ziektes of een zwangerschap consulteer je best eerst een arts alvorens deel te nemen. 
   

 • Luna Bellydance, haar medewerkers en vrijwilligers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of letsels.
   

 • Luna Bellydance, haar medewerkers en vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen.
   

 • Wij beschikken over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand.
   

 • Deelnemers kunnen op eigen initiatief een extra sportverzekering afsluiten. 

Top

Door in te schrijven voor 1 van de activiteiten van Luna Bellydance gaat men automatisch akkoord met alle voorwaarden van dit reglement. Voor vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden kan je Luna contacteren via info@lunabellydance.be

Laatste revisie: 12.11.2023

bottom of page